انتصاب مدیرعامل جدید باشگاه گسترش فولاد تبریز

 روابط عمومي

 یک شنبه 17 اردیبهشت 1396

 بازديد 95 دفعه

 

 

 

انتصاب مدیرعامل جدید باشگاه گسترش فولاد تبریز توسط مهندس غفران نیا مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز