• نمایش همه تصاویر
 • ماشین سازی یاقوت
 • درپاد
 • بنیان دیزل
 • یاقوت صنعت


  چادری سقف کشویی
  چادری سقف کشویی
  چادری سقف کشویی
  کمپرسی
  دیزل ژنراتور
  خطوط تولید
  خطوط تولید
  خطوط تولید
  خطوط تولید درپاد
  خطوط تولید درپاد
  خطوط تولید درپاد
  آزمایشگاه های کنترل کیفی خطوط تولید درپاد