پیام تبریک مهندس غفران نیا به مناسبت روز گارگر

 روابط عمومي

 دو شنبه 11 اردیبهشت 1396

 بازديد 95 دفعه

همكاران محترم ؛

سلامٌ عليكم
روز كارگر تبلور عيني نقش كارگران در سازندگي كشور و پيشرفت كار و صنعت مي باشد. فرصت مغتنمي است تا قشر عزيز كارگر و جايگاه كار ، تلاش و حرفه توليد در جامعه ، مورد شناخت بيشتر و تجليل و تكريم قرار گيرد ، كه در دين مبين اسلام نيز تأكيد ويژه اي به آن شده است. 
اينجانب ضمن قدرداني و تشكر از زحمات كلية همكاران كه در عرصه كار و تلاش و پيشرفتِ  گروه سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز نقش اساسي دارند ، اين روز عزيز را كه مصادف با اعياد شعبانيه است تبريك عرض نموده و اميدوارم با اتكاء به تجربيات علمي و عملي خود ، اين گروه را در رسيدن به اهداف تعيين شده و اعتلاي آن ياري نمائيم. 
    
                                                                              مسعود غفران نيا
                                                                                  مديرعامل