تبریک روز مهندس

 روابط عمومي

 دو شنبه 5 اسفند 1398

 بازديد 95 دفعه

مهندس علی رهبر مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز طی پیامی پنجم اسفند روز مهندس را تبریک گفت:
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز در متن این پیام آمده است با بهره گیری از دانش و تخصص مهندسین عزیز در تمامی عرصه های زیرساختی کشورمارادر پیشبرد اهداف طولانی مدت سازمانها و مجموعه های تحت مدیریتی بیش از پیش موفق خواهدکرد.و این مرز بوم با اتکا به شما متخصصان عزیز روز به روز شاهد شکوفایی،پیشرفتو پویایی خواهد بود.