امروز پنج شنبه 10 آذر 1401
مدیر عامل جدید گروه صنعتی درپاد تبریز معرفی شد                 تبریک روز مهندس                 بازديد مديرعامل شركت توسعه سرمايه گذاري دريك و مديرعامل شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز و هيات همراه از معدن مس باشماق شهرستان هشترود                 گزارش مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شركت توسعه سرمايه گذاري دريك                

شركت بنيان ديزل تبريز در سال 1348 شمسي تحت ليسانس شركت درمن انگلستان با هدف مونتاژ موتورهاي ديزلي تاسيس گرديده و در ادامه در سال 1355 مونتاژ موتورهاي VOLVO ديزلي نيز به توليدات آن اضافه گرديد.

در بين سالهاي 1375 الي 1378 شمسي با واگذاري كارخانه درمن ديزل و توقف توليدات اين شركت و همچنين شرايط حاكم در بازار داخل موجب گرديد كه خطوط توليد كليه موتورهاي ديزلي اين شركت متوقف و از سويي ديگر موتور درمن ديزل نيز به صورت كلي از چرخه توليد خارج گردد. در ادامه شركت بنيان ديزل نسبت به توليد محدود موتورهاي ديزلي ادامه داده و رويكرد اصلي خود را به توليد ديزل ژنراتور و قطعات مورد نياز ساير كارخانجات خودروئي از قبيل بلوك سيلندر، اكسل و ... تغيير داد.

نهايتاً در سال 1386 سهام اين شركت از طريق بورس اوراق بهادار واگذار و بخش عمده آن را شركت سرمايه گذاري فولاد گستر كوثر خريداري نموده و از همان سال برنامه ريزي دقيقي منطبق بر شرايط محيطي كشور و مدل هاي مشابه جهاني را براي توسعه و نوسازي ساختار اين شركت از جهات مختلف را در دستور كار خود قرار داد. در طي همين سالها محدوديت هاي قانوني ناشي از قرارگرفتن محل كارخانه در بافت شهري از جمله محدوديت هاي زيست محيطي و قوانين شهري و شهر سازي نيز از عوامل محدود كننده ادامه فعاليت و توسعه در شركت بنيان ديزل محسوب مي گرديد.

در نهايت سهامداران اين شركت تصميم به انتقال بخش توليدي اين مجموعه با رويكردي متفاوت و مبتني بر تكنولوژي روز دنيا به محل جديدي در يكي از مناطق صنعتي تبريز گرفتند تا بر اساس آنچه كه در ساير كشورهاي درحال توسعه صنعتي نيز در حال اجرا مي باشد، در راستاي توسعه پايدار و رشد و شكوفائي مجدد به منظور تبديل و استفاده از توان و دارائي هاي بالقوه و بالفعل را مهيا نمايد.

نشاني :

ايران - آذربايجان شرقي - تبريز - بلوار ملت (ديزل آباد) منطقه صنعتي غرب - شرکت بنيان ديزل

تلفن: 34482130 -041 نمابر: 34480100 -041

www.bonyandisel.com
info@bonyandisel.com

لوله

ورق گالوانيزه

پروفيل

ميلگرد