بازدید دانشجویان معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

 روابط عمومي

 چهارشنبه 18 اسفند 1395

 بازديد 95 دفعه

پیرو مطالبات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)مبنی بر ارتباط قوی بین دانشگاه و صنایع مختلف جهت بهره برداری از حداکثر ظرفیت دانشگاه و دانشجویان و برطرف شدن نیازهای صنعت، امروز در آستانه فرارسیدن 29 بهمن روز قیام مردم تبریز شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز در کارخانجات تابعه میزبان معاونت محترم علمی بسیج دانشجویی و دانشجویان ارجمند دانشگاه تبریز بود.