دفتر تهران:

  آدرس: ضلع شرقی بزرگراه ستاری، بین بزرگراه همت وبلوار شهید مخبری،پ 1/1

  تلفن: 13 - 44890412 ( 21 ) 98+

  دورنگار: 44890415 ( 21 ) 98+

  پست الکترونیک: info@gftco.ir

دفتر تبریز:

  آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ملت(دیزل آباد)، منطقه صنعتی غرب، شرکت بنیان دیزل

  تلفن: 34482130 ( 41 ) 98+

  دورنگار: 34482140 ( 41 ) 98+

  پست الکترونیک: info@gftco.ir

دفتر تبریز:

  آدرس: آذربایجان شرقی، جاده تبریز – آذرشهر، کیلومتر 6 جاده جزیره اسلامی

  تلفن: 5927 ( 41 ) 98+

  دورنگار: 33467166 ( 41 ) 98+

  پست الکترونیک: info@gftco.ir

گروه بازرگانی دُرشاهین (نمایندگی فروش محصولات):

  آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ملت(دیزل آباد)، منطقه صنعتی غرب، شرکت بنیان دیزل

  تلفن: 34480109 ( 41 ) 98+

  دورنگار: 34482140 ( 41 ) 98+