بازديد مدير كل دفتر صنايع فلزي وزارت صنعت،معدن و تجارت از كارخانجات گروه صنعتي دُرپـاد تبـريز

 روابط عمومي

 چهارشنبه 29 شهریور 1396

 بازديد 95 دفعه

بازديد مهندس عظيمي مدير كل دفتر صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت و مهندس اصغرپور معاونت طرح و برنامه ريزي و مهندس حيدري رئيس اداره فولاد به همراه هيات همراه از كارخانجات گروه صنعتي دُرپـاد تبريز