مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مجتمع فولاد صائب تبریز

 روابط عمومي

 چهارشنبه 14 تیر 1396

 بازديد 95 دفعه

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز ، روز سه شنبه مورخ 96/04/13  مراسم تودیع و معارفه ی آقای خسرو خانبابائی و آقای حیدر علی مردم خواه با حضور معاونت محترم فنی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز ، جناب آقای مهندس قنبری قوشچی و جناب آقای عبدالله عظمت معاونت محترم توسعه سازمانی شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز و جمعی از مدیران مجتمع فولاد صائب تبریز و شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران برگزار گردید. در این مراسم از زحمات جناب آقای خسرو خانبابائی مدیر عامل اسبق مجتمع،  تقدیر و جناب آقای حیدرعلی مردم خواه بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره  جدید مجتمع فولاد صائب تبریز منصوب گردید.