اقدامات پیشگیرانه،کنترل سلامتی همکاران

 روابط عمومي

 یک شنبه 11 اسفند 1398

 بازديد 95 دفعه

باتوجه به شیوع ویروس کرونا
پیرو دستور ریس محترم هیت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری دریک درخصوص سلامت پرسنل واقدامات پیشگیرانه،کنترل سلامتی همکاران اقدامات لازم انجام گردید.
روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز